Aktuality

 

Dvousvazková Mařatkova gastroenterologie je koncipována jako profilová učebnice gastroenterologie a hepatologie. Jde o původní a komplexní učebnici encyklopedicky pokrývající veškerou oborovou problematiku. Cílem autorů bylo navázat na jedinečnou Mařatkovu Praktickou gastroenterologii.

Obor se však od jejího vydání v roce 1964 dramaticky změnil, což se samozřejmě promítlo do koncepce a obsahu předkládané publikace, která reflektuje:

 • jasnější pochopení základních mechanismů onemocnění na buněčné, genetické a molekulární úrovni;
 • jasnější porozumění patofyziologii gastrointestinálních nemocí a onemocnění jater;
 • zavedení četných diagnostických testů a postupů, z nichž mnohé nahradily klasické metody;
 • kombinace diagnostické a terapeutické endoskopie;
 • farmakologický vývoj nových léků na stavy, které dříve nebylo možné farmakologicky léčit.


Nové kapitoly zahrnují aktuální diskusi o střevním mikrobiomu, probiotikách a fekální transplantaci mikrobiomu, o imunologii a nových poznatcích molekulární genetiky v gastroenterologii. Některé kapitoly mají výrazný mezioborový přesah – zabývají se nemocemi, které jsou velkou výzvou pro diagnostiku a léčbu v klinické praxi.

Výrazným rysem monografie je přehlednost, detailní tabulky a vysoká kvalita obrazové dokumentace.

Součástí knihy je její elektronická verze, která obsahuje:

 • kompletní text Mařatkovy gastroenterologie obohacený o interaktivní prvky s možností vyhledávání;
 • nástroje pro psaní poznámek, podtrhávání textu a pořizování výpisků;
 • videa prezentující diagnostické metody a operační výkony;
 • testové otázky, které prověří znalost přečtené kapitoly;
 • rozšířené seznamy literatury k jednotlivým kapitolám;
 • pravidelné aktualizace textu i doprovodných materiálů.

Jsme přesvědčeni, že Mařatkova gastroenterologie bude patřit mezi nejdůležitější učebnice oboru a bude užitečná pro mediky, zdravotníky, gastroenterology a všechny, pro něž je gastroenterologie a hepatologie součástí klinické praxe.

Učebnici Mařatkova gastroenterologie lze zakoupit v kamenných obchodech, objednat si ji lze taktéž elektronicky.

Přečíst víc

Vzdělávací portál on-line knihovny Mařatkovy gastroenterologie byl spuštěn v březnu 2017 a již obsahuje 934 přednášek z celkem 46 vzdělávacích akcí (kongresů, konferencí a on-line webinářů) z oboru gastroenterologie, chirurgie, onkologie a dalších příbuzných oborů.

Přístup není nijak omezen a  je umožněn všem návštěvníkům webových stránek.

Přečíst víc
Zobrazit další